Autosedačky Tako

Autosedačku pro skupiny 1-2-3 montujte na sedadlo auta, které je vybaveno
bezpečnostními pásy a to ve směru jízdy (1).
– Autosedačka musí být umístěna a upevněna tak, aby při jejím běžném
používání nevzniklo riziko jejího zablokování při sklápění sedadel nebo
zachycení některých jejích částí při otevírání či zavírání dveří auta.
– Pásy, kterými se autosedačka upevňuje v autě musí být pevně napjaté
a nesmí být překroucené. Rovněž bezpečnostní pásy sloužící upevnění
dítěte v autosedačce, musí být správně založeny a nastaveny, nesmějí být
překroucené.
– Systém upevnění musí být vyměněn, pokud došlo při autonehodě k jeho
vážnějšímu poškození.
– Bezpečnost může být ohrožena, pokud provedete jakékoli změny
v bezpečnostním systému autosedačky či její součástí.
– Autosedačku chraňte před přímým slunečním zářením, abyste zabránili
přehřátí některých částí a popálení Vašeho dítěte.
– Nenechávejte dítě v autosedačce nikdy bez dozoru.
– Ujistěte se, že zavazadlo v autě je zajištěna tak, aby nedošlo ke zranění
dítěte při prudkém zabrzdění.
– Autosedačku nikdy nepoužívejte bez potahu.
– V případě výměny potahu autosedačky, použijte jen potah od téhož
výrobce.
– V případě nějakých pochybností týkajících se montáže a používání
autosedačky, obraťte se na jejího výrobce.
– Autosedačku montujte pouze na sedadla, které jsou v návodu k Vašemu autu,
označené jako „univerzální“.
– Při montáži nepoužívejte žádné jiné zátěžové styčné body, než jsou popsány
v návodu k použití.
– Doporučujeme montáž na zadních sedadlech auta, i když pravidla silničního
provozu umožňují montáž i na předním sedadle.
– Vždy se ujistěte, že bezpečnostní pás auta je zapnutý.
– Vždy se ujistěte, zda v zámku bezpečnostních pásů nebo v centrálním
nastavení napětí pásů nezůstaly zbytky potravin nebo nějaké nečistoty.
– V zimě si dávejte pozor při připoutávání dítěte, aby nebylo příliš nahrubo
oblečené.

Autosedačka pro skupiny 1-2-3 (2)
1. Výškově nastavitelná opěrka hlavy
2. Diagonálně bezpečnostní pásy (x2 – používejte bez středového pásu)
3. Středový popruh
4. Diagonálně bezpečnostní pásy (x2 – používejte se středovým pásem)
5. Přezka
6. Redukční vložka (podle modelu)
7. Popruh na nastavování
8. Kapsa na uchovávání návodu k použití (podle modelu)
9. Posuvný pás
10.Podsedák
11.Polstrovanie popruhů (x2) 12.Opierka zad
13. Kovová přezka zadní části opěradla
14. Tlačítko nastavení popruhů
Montáž dětské autosedačky
Zasuňte dvě ukotvení opěrky zad do otvorů podsedáku (3) a nastavte opěradlo
do horizontální pozice (4). Zatlačte pevně opěradlo dolů, abyste se ujistili, že je
dobře upevněné na podsedáku (5). Obě ukotvení opěradla musí být hluboce
zasunuty do podsedáku.
Montáž s ramenními pásy
Skupina 1. od 9-18 kg (cca od 9 měsíců do 4 let)
Před montáží ve vozidle musí být ramenní pásy přizpůsobeny výšce dítěte.

Na přizpůsobení ramenních popruhů si můžete vybrat jednu ze tří různých
výškových nastavení. Provlečte popruhy přes pár výřezů tak, aby se nacházely ve
výšce ramen dítěte. Pokud se výše ramen dítěte nachází mezi dvěma páry
výřezů, musíte použít vyšší pár.
Takto nastavíte výšku ramenních popruhů: Vytáhněte konce popruhů z kovové
spony na zadní straně opěrky autosedačky (6). Konce popruhů protáhněte
opěrku, potah a přes polstrů popruhů (7). Protáhněte polstrů (vycpávky) přes
opěrku a potah (8). Přesuňte pak polstrů do požadované výšky přes odpovídající
výřezy v potahu a opěrce zad (9).
Vsuňte ramenní popruhy přes polstrování (vycpávky), potah a opěrku zad (10)
a upevněte opět na kovové sponě (11). Ujistěte se, že popruhy nejsou překroucené.
• Uvolnění středového popruhu: Zatlačte na tlačítko nastavení popruhů,
které se nachází pod sedací plochou v přední části autosedačky.
Uchopte oba konce ramenních popruhů pod polstrováním a současně jejich
zatáhněte.
• Upevnění středového popruhu: Táhněte za nastavitelný pás popruhů,
který se nachází v přední části autosedačky. Při upevňování nemusíte
mačkat tlačítko nastavení.
Upozornění: Správné nastavení středového popruhu je důležité pro ochranu
Vašeho dítěte. Mezi středovým pásem a dítětem by mělo být místo
maximálně na šířku jednoho prstu.
Umístěte autosedačku na zadní sedadlo auta (12). Opěrky hlavy nastavte
podle možnosti co nejnižší a maximální vytáhněte bezpečnostní pás auta.
Protáhněte oba konce pásu auta skrz otvory v potahu a opěrce tak, aby pánevní
popruh vedl pomezi sedací plochu a opěrku ramene autosedačky
a diagonální pás má vést svisle vedle opěrce zad a hlavy (13). Vytáhněte
bezpečnostní pás auta opět ven z druhému otvorů. Pás auta musí vést
poza středový pás autosedačky (14).
Přitom musíte vést panovový pás pomezi sedací plochu a opěrku ramene
autosedačky a diagonální pás přes červený úchyt na opěrce zad. Zapněte
bezpečnostní pás auta. Ujistěte se, že pás není překroucený (15). Pevnezatlačte autosedačku na sedadlo auta. Napněte bezpečnostní pás auta tak, že
pánevní a diagonální pás potáhnete ve směru rolování (16).
Otevřete zámek středového pásu zatlačením na červenou sponu uprostřed. Posaďte
dítě do autosedačky. Zasuňte oba kovové konce ramenních popruhů jeden do
druhého a uzamkněte uzávěr středového pásu. Při správném uzavření zámku
musíte zřetelně slyšet kliknutí. (17). Potáhnutím regulačního pásu napněte
ramenní popruhy tak, aby dobře sužovaly tělo dítěte (18).

Montáž bez středového pásu
Skupina 2-3, od 15 do 36 kg (od cca 3 do 12 let)
Před montáží ve vašem autě musíte odstranit středový pás z autosedačky
a nastavit výšku opěrky hlavy podle výšky vašeho dítěte. Autosedačka
s opěrkou zad je povolena pro skupiny 2 a 3. Za žádných okolností
neodstraňujte opěrku zad autosedačky. Bez opěrky zad není dítě
boku dostatečně chráněny.
• Demontáž středového pásu: Opakujte kroky (6), (7) a (8). Uvolněte spojky
na koncích popruhů (19) a vytáhněte středový pás ze sedací plochy
autosedačky (20). Odstraňte regulační popruh tak, že pootočíte kovovou
sponou a popruh vytáhnete z plastové části a potahu sedací plochy
autosedačky (21).
• Nastavení opěrky hlavy: Nastavitelná opěrka hlavy by měla doprovázet
dítě během celé jeho fáze růstu a poskytovat mu optimální boční
ochranu. Úchyty pro popruhy by měly zůstat pokud možno ve výši
ramen dítěte (22).
Umístěte autosedačku na zadní sedadlo auta (23). Posaďte dítě do
autosedačky. Protáhněte diagonální pás přes úchyt opěrky hlavy a veďte jej dále
přes protější opěrku ramene. Pánevní pás auta veďte pod obě opěrky ramen
autosedačky (24). Uzavřete pás auta. Ujistěte se, zda je pás napnutý a zda není
překroucený.
Opětovné připojení středového pásu
V případě, že chcete opět připojit středový pás, můžete tak učinit na základě tohoto
návodu. Upevněte opět regulační pás (25) a přesvědčte se, že kovová spona leží
správně pod sedací plochou. Namontujte opět ramenní pás pod sedací plochu
(26). Ramenní pás musí jít pomezi plastovou část a regulační pás. Namontujte
polstrování. Protiskluzová část polstrování by měla směřovat k opěrce zad
autosedačky (27). Konce ramenních pásů veďte přes otvory zámku (28), přes
polstrování a následně přes potah a plastovou část opěrky zad (29). Konce
ramenních popruhů upevněte opět pomocí kovové spony (30). Ujistěte se, že
popruhy nejsou překroucené.
Držák nápojů (volitelný, v závislosti na modelu)
Upevněte držák nápojů zasunutím do příslušného otvoru na boku sedací plochy
(31).
Upozornění: Do držáku nápojů byste neměli umisťovat žádné těžké
předměty, které by v případě nárazu mohly být nebezpečné, tím, že odtud vypadnú.Ďalšie uschování návodu k obsluze
Odložte si návod k obsluze v boční kapse (v závislosti na modelu) nebo mezi
plastovou částí a potahem autosedačky na sedací ploše (32).
Údržba a čištění
Všechny textilní části jsou snímatelné. Při lehkém znečištění jejich můžete vyčistit
s vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou nebo ručně vyprat při 30 stupních v mýdlové
vodě. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky s obsahem chloru. Není vhodné
používat pračku a sušičku.