Dvojčata Tako

Budete mít dvojčata
I když v současnosti je vícečetné těhotenství častějším jevem než v dobách
minulých, nelze říci, že by stále nebylo považováno za cosi raritní nebo
přinejmenším atypické. A to i přesto, že maminek a tatínků s nápadně
širokým nebo dlouhým kočárkem v posledních letech utěšeně přibývá.
A tak při ultrazvukovém vyšetření budoucí matky častěji zaznívá v nejrůznějších
obměnách i věta, kterou celý příběh zpravidla začíná: “Gratuluji, maminka, budete mít dvojčata.”
Nejsou dvojčata jako dvojčata
Přestože v závislosti na nejrůznějších faktorech se všeobecně skupina dvojčat může
dále dělit na nejrůznější “typy”, v zásadě je nejpodstatnější rozdělení na dvojčata jednovaječná a dvojvaječná.
Dvojvaječná dvojčata
K početí dvojvaječných dvojčat dochází oplodněním dvou zralých vajíček
dvěma různými spermiemi.
Tato možnost je samozřejmě podmíněna uvolněním dvou zralých vajíček během ovulace, oproti typickému stavu, kdy dochází k uvolnění pouze jednoho
vajíčka. Značný podíl na početí dvojvaječných dvojčat mají samozřejmě také
moderní metody asistované reprodukce, například in vitro fertilizaci, kdy
se do dělohy běžně zavádějí dvě až tři oplodněná vajíčka.
Vyšší pravděpodobnost početí dvojvaječných dvojčat, pokud pomineme
metody asistované reprodukce, pak závisí na mnoha dalších faktorech,
kterými jsou například:
Rasa – častější výskyt dvojvaječných těhotenství byl prokázán u žen afroamerického původu. Zemí s nejvyšším počtem dvojvaječných těhotenství
je podle současných statistik Nigérie.
Výška, hmotnost – u žen vyššího vzrůstu au žen s nadváhou je šance početí dvojvaječných dvojčat vyšší
Předchozí gravidita – vyšší pravděpodobnost u žen, které již byly několikrát březí
Dědičnost – výskyt vícečetného těhotenství v předchozích generacích, zejména pokud matka sama pochází z dvojčat, je také faktorem zvyšujícím
pravděpodobnost narození dvojčat

Dvojčata
Pharma news s Pharma news sk_07_08.indd 7 k_07_08.indd 7 7.7.10 7.7.10 14:29 14:298 | Vzděláváme se
Při vývoji dvojvaječných dvojčat má každé z nich vlastní placentu, obě
plodové blány a každé svou vlastní odlišnou genetickou výbavu. Dvojvaječná
dvojčata tedy mohou být různého pohlaví.

Jednovaječná dvojčata
Početí jednovaječných dvojčat, jak již sám název napovídá, probíhá
oplodněním jednoho zralého vajíčka jednou spermií s následnou “poruchou” dělení zárodečné buňky.
Oplodněné vajíčko se rozdělí a vznikají dva plody se shodnou genetickou výbavou.Jednovaječná dvojčata jsou tak vždy stejného pohlaví a netřeba příliš
připomínat, že co se po narození iv dalším životě jejich vzhledu týká, bývají
často téměř k nerozeznání (což se mnohdy naučí velmi výhodně využívat).
Podle dne od oplodnění, kdy se vajíčko začne dělit, dochází k různým
formám nitroděložního vývoje.
Nejčastěji k rozdělení dochází mezi třetím a sedmým dnem po oplodnění – v tomto případě mají oba plody společnou placentu a jeden venkovní
plodový obal, ale dvě vnitřní plodové blány.
Pokud dojde k dělení spíše než třetí den má každý zárodek svou vlastní placentu i obě plodové blány.
Nejméně časté pak bývá, pokud k rozdělení vajíčka dojde mezi osmým
a dvanáctým dnem, mají oba zárodky společnou placentu, ale nejsou odděleny žádnou plodovou blánou (vyvíjejí se v jedné společné dutině plodového vejce).
Šance na početí dvojčat je v dnešní době obecně přibližně 3%, tedy ze sto
těhotenství se v průměru narodí 97 ženám jedno dítě a 3 ženám dvojčata.
Z celkového počtu dvojčat je asi 25% jednovaječných.
Faktory ovlivňující pravděpodobnost vícečetného těhotenství jsme uvedli
výše (dvojvaječná dvojčata).
Stručně k těhotenství a porodu
Úskalí vícečetného těhotenství jsou samostatnou kapitolou, kterou zde nebudeme
sáhodlouze popisovat. Je však na místě připomenout, že vícečetné těhotenství
je automaticky považováno za rizikové, tedy s vyšším rizikem možných komplikací
a zasluhuje zvýšenou lékařskou pozornost.
Lidské tělo není prvotně vybaveno pro vícečetné těhotenství tak, jak je tomu
u některých zvířat a na organismus je kladena výrazná zátěž. Díky moderní
medicíně je však v současnosti kvalita péče o budoucí maminky (samozřejmě nejen) dvojčat u nás na velmi vysoké úrovni. A přestože je bohužel nutno dodat,
že ne ve všech případech, většinu komplikací lze dnes uspokojivě řešit
a ze života se tak mohou radovat i dvojčata, které by v dobách minulých měly jen
pramalou šanci na přežití.
Samotný porod dvojčat také představuje zvýšené riziko, klasický porod se však předem nevylučuje, pokud těhotenství probíhalo bez problémů a oba plody zajímají
odpovídající pozici (hlavičkami dolů), a. i.

Rozhodnutí je vždy na lékaři, který musí zvážit všechny okolnosti a pak se rozhodnout buď pro klasický porod, nebo u vícečetného těhotenství velmi často
prováděn císařský řez.
Nastat může samozřejmě i situace, kdy se přistoupí ke klasickému porodu
a po narození prvního z dvojčat je nutno přistoupit k císařskému řezu, kterým se
přivede na svět druhé dvojče.
Staráme se o dvojčata
nebo radosti a starosti nadvakrát
Pro novopečené maminky dvojčat (a to zejména pokud jde o prvorodičky) ale
rozhodně nenastává úleva. Po návalu radosti a štěstí přicházejí ke slovu
starosti a zcela nové zkušenosti.
A jak jinak, můžeme znovu podotknout, že ačkoli péče o novorozence je
náročná, péče o novorozence – dvojčata, přináší starostí dvakrát tolik pokud tomu ještě několik dalších, čistě “dvojičkovských” problémů.
Ať už se dvojčata narodí v termínu, nebo předčasně, ať už je třeba, aby ještě
pár dní zůstali v inkubátoru, nebo se vyřešili jiné možné obtíže, rozhodně velmi
skoro nastane čas, kdy budou potřebovat všechnu lásku a péči své matky. Jakmile je tedy matka schopna po porodu se o děti starat a stav novorozence tomu nebrání, začíná čas na mateřskou péči.
K prvním “specialitám” oproti péče o jedno miminko patří dozajista kojení.
Kojení
O unikátním složení mateřského mléka existuje několik pojednání. Mateřské
mléko je pro novorozence ideální a na několik měsíců i jedinou potravou,
která plně pokrývá jeho potřeby a obsahuje mnoho důležitých látek důležitých
pro novorozenecký organismus, včetně protilátek, které ho chrání před infekcí.
Samotné kojení je však prospěšné i pro matku. Například prolaktin, což je hormon uvolňován při kojení, má zklidňující a uvolňující účinky.
Významnou roli má kojení i pro navázání citového pouta mezi matkou
a dětmi.
Náš článek se však zabývá zejména dvojčaty a tak nutně musíme přistoupit k otázce odlišnosti kojení dvojčat.
Společné kojení
Ačkoliv ne každá maminka zvládne kojit obě děti současně, měla by se o to
alespoň pokusit. Jde samozřejmě o čistě individuální věc, ale je zřejmé, že společné kojení má několik nesporných výhod a pokud mu nic nebrání, stojí
rozhodně “za pokus”.
Novorozenci vyžadují přísun mléka relativně často, přibližně každé tři hodiny, v několika případech však ještě mnohem častěji. Kojit nejprve jedno
dítě, zatímco druhé se hlasitě dožaduje svého přídělu a až poté nasytit
dítě druhé zabere dvojnásob času. A toho novopečená maminka dvojčat opravdu hodně nemá. Někdy tak vzniká pocit, že když je konečně kojení
skončeno, je za okamžik čas na další.
Společné kojení je v tomto ohledu výrazně výhodnější. Na druhé straně
vyžaduje určitou praxi a zpočátku velmi často i pomoc při přiložení dětí a jejich
umístění do vhodné pozice pro matku.
Kojení obou dětí současně je i výrazným stimulem k tvorbě mléka.
Pokud se však děti společně v klidu nenapijú, nebo tvrdošíjně vyžadují krmení každé v jinou dobu, případně je pro matku společné kojení z jiných důvodů neproveditelné, nezbývá než se této myšlenky vzdát a kojit
své děti odděleně.
Kočárek
Odpočiňme si na chvilku od neustálého kojení a přebalování a můžeme krátce
nahlédnout i na další “specialitu” dvojčat, kterou bezpochyby představuje dětský kočárek.
Nabídka kočárků pro dvojčata je poměrně široká, ať už jde o modely s vaničkou vedle
sebe, nebo v poloze proti sobě, nebo za sebou, včetně modelů, kdy je možné
pomocí nástavce jednotlivé polohy měnit.
Přesto výběr kočárku vyžaduje zvýšenou pozornost zejména vzhledem k rozměrům. Kočárek pro dvojčata je zkrátka buď delší nebo širší než klasický kočárek, což se
sebou často přináší složitější situace.
V tomto směru je třeba odhodit zábrany, vybavit se vhodným měřítkem a vyrazit na průzkum. Pak se vám, jako několika mým známým nestane, že s Kočí-
kem nevejdete například do autobusu, na eskalátory, nebo se s ním nedostanete
do výtahu v domě.
Pokud při výběru budete dále zohledňovat například jednoduché skládání a rozkládání kočárku, dostatečný prostor a několik dalších věcí, které mají vašim dětem
zajistit kvalitní pohodlí i ochranu, velmi pestrá nabídka se mnohokrát zúží
jen na pár vhodných modelů.
Stres a spánkový dluh
Péče o dvojčata je vysilující sama o sobě a klade značnou zátěž na psychiku matky a osob pečujících o děti obecně. Pokud není zajištěna
osoba na pomoc, je drtivá většina zátěže kladena na matku. Pravděpodobně
nejhorší je pak akutní nedostatek spánku, protože matka musí kojit děti i
během noci. Více dvojčat má tendenci “trápit” svých rodičů až do pozdních nočních hodin a pokud se budí ještě i potom relativně často, pro mnoho dopo-
činku se čas nenajde. Zejména pokud každé z dvojčat má tendenci budit se v jiném
čase a přinejhorším, pokud křik jednoho z dětí budí i dítě druhé.
Nedostatek spánku se pak může projevit neustupující permanentní únavou, silnou podrážděností, narůstající stresovou zátěží a postupně i více problémy jako psychického tak i fyzického charakteru.
V tomto ohledu je extrémně důležité zdůraznit roli otce (partnera), popřípadě další osoby, která pomáhá s péčí o dvojčata. A to právě zejména
v nočních hodinách, kdy jakákoli podpora, která umožní mamince trochu víc
si odpočinout, má cenu zlata.
Ekonomický aspekt
Finanční hledisko tvoří nesporně důležitou součást života, což se týká i nákladů
spojených s péčí o dítě. Příjem matky (otce), která zůstává doma
náhle chybí a je nahrazen státními dávkami určenými pro rodiče s dět-
mi. Patří sem jednorázový příspěvek při narození dítěte, plus příplatek k příspěvku při narození dítěte (první dítě), pak tzv.. ”Mateřská”, která se vypočítává z předchozí výšky platu a na kterou má žena s dvojčaty nárok
během mateřské dovolené, která je v tomto případě 37 týdnů. Po ukončení
mateřské dovolené je třeba zažádat o tzv.. rodičovský příspěvek. Tento
však již nezohledňuje finanční nároky dvojčat a má stejnou výšku jako v případě jednoho potomka.
Narození dvojčat pak v tomto ohledu často nemile překvapí finanční rozpočet rodiny.Dvakrát tolik plenek, dvě postýlky, autosedačky, oblečení, as rostoucím věkem dětí samozřejmě další a další věci tak potřebné a důležité pro běžný
život.
Přesto si dovolím tvrdit, že rodičovská láska a péče je milionkrát
důležitější, jak značkové, předražené botičky, módní oblečení a tuna
“Zázračných” hraček. A s trochou šikovnosti a zdravého rozumu se finanční náklady spojené s dvojic-
kami dají iv případě neradostné ekonomické situ
ace zvládnout.